KONGRE BİLDİRİLERİ

Aşağıda Doç. Dr. Soykan BARLAS’ın kongre bildirileri bulunmaktadır.

ULUSLARARASI BİLDİRİLER

1.Metin Kement, İlhami Soykan Barlas, Hakan Acar, Cem Gezen. Evaluation of genderdifferences in burnedchildren. 10 thEuropeanCongress of TraumaandEmergencySurgery, 13-17 May 2009.Eur J TraumaEmergSurg 2009, Vol 35(Suppl 1),1-188.
2.Metin Kement, Hakan Acar, İlhami Soykan Barlas,Cem Gezen. Earlyresults of temporaryfecalcontainmentdevices in burnpatients. 10 thEuropeanCongress of TraumaandEmergencySurgery, 13-17 May 2009. Eur J TraumaEmergSurg 2009, Vol 35(Suppl 1),1-188.
3.Akin EB, Barlas S, Dayangaç M, Sinangil A, Celik V, Ecder ST. Hand-assistedretroperitoneoscopicdonornephrectomyoffersmore liberal use of rightkidneys. An experience of 455 cases. 17TH congress of theeuropeansocietyfor organ transplantation (2015) (Kontrol No: 2727749) Transpl. Int. Vol 28 (Suppl 4):104
4.Akin EB, Barlas S, Dayangaç M, Sinangil A, Celik V, Ecder ST. HandAssistedRetroperitoneoscopicDonorNephrectomy in ChallengingCases: Right SidedDonorNephrectomywithMultipleRenalArteries. AmericanTransplantCongressUSA(2015) (Kontrol No: 2765641).Am J Transplant.2015,15(Suppl 3).
5. Barlas S, Akin B, Dayangac M, SinangilA, Celik V, Ecder T. Right-SidedDonorNephrectomyWithHand-AssistedRetroperitoneoscopicApproachOffersİncreasedSafetyWithExcellentOutcome. 17TH congress of theeuropeansocietyfor organ transplantation (2015). Transpl. Int. Vol 28 (Suppl 4)847-856.
6.Ilhami Soykan Barlas, Emin BarısAkin, Murat Dayangac, AyseSinangil, Ahmet Vedat Celik, Tevfik Ecder. TheUse Of HandAssistedRetroperitoneoscopicNephrectomyTechniqueForSingleIncisionSimultaneousNativeNephrectomyandLivingDonorKidneyTransplantation: Report Of TwoCases. Transplant International 2017 EuropeanSocietyfor Organ TransplantationVol. 30 (Suppl. 2), 370–389.
7. Barlas IS, Demir M, Koc Y, Akin EB. Böbrek Nakli Sonrası Kanser Riski: Tek Merkez 12 Yıllık Deneyim. 8. Uluslararası katılımlı Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Kongresi (2019). Klinik Seriler Nefroloji, Diyaliz ve Hipertansiyon 2019; Cilt 1, Sayı 1:84
8. Barlas IS. Canlı Vericili Böbrek Naklinde ÜreteralStent Uygulaması: Tek Merkezli 9 Yıllık Deneyim. 8. Uluslararası katılımlı Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Kongresi (2019). Klinik Seriler Nefroloji, Diyaliz ve Hipertansiyon 2019; Cilt 1, Sayı 1:81.
9.Akin EB, AydogduI,Barlas IS. Introducing Robot-AssistedLaparoscopicDonorNephrectomyAfterExperienceInHand-AssistedRetroperitoneoscopicApproach. 1st International Transplant Network Congress 2018 Antalya Turkey.
10. Barlas IS, Aydogdu I, Sinangil A, Atan Ucar Z, Koc Y, Sardogan C, Akin EB. IncisionalComplicationsandCosmetic Evaluation AfterHand-AssistedRetroperitoneoscopicDonorNephrectomy. 1st International Transplant Network Congress 2018 Antalya Turkey.
11. Barlas IS, Aydogdu I, Sinangil A, Atan Ucar Z, Koc Y, Ecder T, Akin EB. HandAssistedNephretomyPredisposesIncisionalHerniationInObeseLivingDonors. 1st International Transplant Network Congress 2018 Antalya Turkey.
12.Koc Y, Sinangil A, Ecder ST, Barlas IS, Abouzahir S, Atan Ucar Z, Akin EB. TheOutcome of DesensitizationTherapy in Immunologically High-risk KidneyTransplantation: Single-Center Experience. 1st International Transplant Network Congress 2018 Antalya Turkey.
13.GodeOguten E, Barlas IS, Akin EB. MentalDistressSymptomsand Life SatisfactionamongLivingKidneyDonors: FrequencyandAssociationwithSubjectiveEvaluations. 1st International Transplant Network Congress 2018 Antalya Turkey.
14. Atan Ucar Z, Ecder T, Abouzahir S, Barlas IS, Koc Y, Sinangil A, Akin EB. TheClinicalPrognosis Of TheRenalRetransplantPatients: A Single Center Experience. 1st International Transplant Network Congress 2018 Antalya Turkey.
15.Ilhami Soykan Barlas, Emin BarisAkin. Robot AssistedRetroperitoneoscopicDonorNephrectomy: IntroductoryCases Of A TechniqueOfferingBetterSafety. Transplant International 2019 EuropeanSocietyfor Organ Transplantation
16. Emin BarisAkin, İlhami Soykan Barlas, Yener Koc, Mesut Demir, Hamit Karayağız, AmathThiam. HandAssistedRetroperitoneoscopicDonorNephrectomyAvoidsIntraabdominalComplications: OurExperienceWith 816 Cases. Transplant International 2019 EuropeanSocietyfor Organ Transplantation
17. Z. Atan Ucar, Y. Koc, A. Sinangil, S. Barlas, T. Ecder, EB. Akin. Immunological risk monitoring in patientswithhighimmnologic risk anditseffect on clinicaloutcomes. 19th congress of theeuropeansocietyfor organ transplantation (ESOT2019). Kopenhag/Danimarka, 15-18 Eylül 2019.
18. Y. Koc, Z. Atan Ucar, A. Sinangil, S. Barlas, T. Ecder, EB. Akin. Theeffect of alendronate on bone mineral disorders in renaltransplantpatients. 19th congress of theeuropeansocietyfor organ transplantation (ESOT2019). Kopenhag/Danimarka, 15-18 Eylül 2019.(SÖZLÜ SUNUM-Aynı kongrede başka sunum var. İki isim olanı puanladım)
19. Akin EB, Barlas S, Dayangac M. ChallengingCasesInHand-AssistedRetroperitoneoscopicDonorNephrectomy Right KidneysWithMultipleArteries. 18th Congress of theEuropeanSocietyfor Organ Transplantation (ESOT2017). Barcelona / Spain, 24-27 September 2017
20. Metin Kement, İlhami Soykan Barlas, Uygar Düzci, Hakan Acar, Cem Fazlı Gezen. Evaluation of ReactiveThrombocytosis in BurnPatients. 10 thEuropeanCongress of TraumaandEmergencySurgery, 13-17 May 2009. Eur J TraumaEmergSurg 2009, Vol 35(Suppl 1),1-188.

ULUSAL BİLDİRİLER

1. İ.Soykan Barlas, Yusuf Bilgin, Ali Alemdar, Arzu Akan, Bakır Batı, Refik Bademci, Yavuz Eryavuz. HarmonicScalpel ile Açık Hemoroidektomi Deneyimlerimiz: 42 OlgulukSeri , Ulusal Cerrahi Kongresi.Mayıs 2008
2. İ.Soykan Barlas, Arzu Akan, Mehtap Okuyan, İbrahim K. Deniz, Yavuz Eryavuz. Pilonidal Sinüs Cerrahisinde Yeni Bir Yöntem: Üçgen Sinüs eksizyonu ve İlerletme Flebi. Ulusal Cerrahi Kongresi. Mayıs 2008
3.Sinangil A, Celik V, Barlas S, Asmaz E,Uslu N, Akin EB, Ecder T. (2015). RenalTransplant Hastaların İdame Tedavisinde M-Tor İnhibitörü Kullanımı. 32. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi
4.Uslu N, Sinangil A, Celik V, Barlas S, Asmaz E, Akin EB, Ecder T. (2015). RenalTransplant Hastalarında Erken Dönem Üriner Sistem Enfeksiyon Sıklığı İle İlişkili Faktörler. 32. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi
5.Sinangil A, Celik V, Barlas S, Uslu N, Asmaz E, Akin EB, Ecder T. (2015). Transplantasyon Öncesi Metabolik Sendrom Varlığı İle Nakil Sonrası Gelişen DiyabetesMellitus İlişkisi. 32. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi
6.A.Sinangil, V.Çelik, S.Barlas, E.B.Akin, T.Ecder “Pretransplant serum magnezyum düzeyi ile böbrek transplantasyonu sonrası yeni gelişen diabetesmellitus arasındaki ilişki” 31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Antalya, Türkiye, Ekim 2014
7.E.B.Akin, S.Barlas, V.Çelik, A.Sinangil, T.Ecder “Retroperitonoskopik el yardımcılı nefrektomi tekniği böbrek vericileri için güvenli bir endoskopik ameliyat tekniğidir” 31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Antalya, Türkiye, Ekim 2014
8.A.Sinangil, V.Çelik, S.Barlas, E.B.Akin, T.Ecder “Transplantüretere rutin olarak stent konulmalı mı?” 31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Antalya, Türkiye, Ekim 2014
9.A.Sinangil, V.Çelik, S.Barlas, F.K.Çabuk, E.B.Akın, T.Ecder “Renaltransplant verici adayında nadir bir tümoral oluşum: Primermezenkimalnöroendokrin tümör” 31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Antalya, Türkiye, Ekim 2014
10.A.Sinangil, V.Çelik, S.Barlas, E.B.Akin, T.Ecder “Böbrek transplantasyonu sonrası yeni gelişen diyabet sıklığı ve ilişkili faktörlerin araştırılması: Tek merkez tecrübesi” 31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Antalya, Türkiye, Ekim 2014 .
11.A.Sinangil, V.Çelik, S.Barlas, E.B.Akin, T.Ecder “Pretransplanthiperparatiroidi ve transplantasyon sonrası yeni gelişen diabetesmellitus” 31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Antalya, Türkiye, Ekim 2014.
12. İlhami Soykan Barlas. El Yardımlı RetroperitoneoskopikNefrektomiİle Yapılan Canlı Vericili Böbrek Nakillerinde Çoklu Renal Arter Bulunmasının Alıcı Erken Dönem Greft Fonksiyonuna Etkisi. 3. Ankara Hipertansiyon Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 2019. Klinik seriler 2019; Cilt 1, Sayı 2: 31.
13. Y. Koç, A. Sinangil, Z. Atan Uçar, S. Abouzahir, S. Barlas, EB. Akin, T. Ecder. Renalretransplantasyonlu hastaların klinik seyri: Tek merkez deneyimi 35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Antalya, Türkiye, Ekim 2018
14. Z. Atan Uçar, A. Sinangil, Y. Koç, S. Abouzahir, S. Barlas, B. Koyuncu, EB. Akin, ST. Ecder. Renaltransplant hastasında erken dönem komplikasyonu: Miliyer tüberküloz. 35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Antalya, Türkiye, Ekim 2018
15. S. Mert, A. Sinangil, S. Barlas, Z. Atan Uçar, Y. Koç, EB. Akin, ST. Ecder. Hepatit B ve Hepatit C virüsleriyle karşılaşmış olan böbrek nakilli hastaların klinik seyrinin izlenmesi. 28. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi. Antalya, Türkiye, Ekim 2018
16. Z. Atan Uçar, Y. Koç, A. Sinangil, S. Barlas, S. Hannani, M. Demir, Z Ercan. Korhan, S Koçulu, T Ecder, EB. Akin “Renalretransplantasyon sonrası parvovirüse bağlı derin anemi gelişen vaka sunumu” 36. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Antalya, Türkiye, Ekim 2019.
17. A. Sinangil, Z. Atan Uçar, Y. Koç, S. Barlas, S.Hannani, M. Demir, ?. Korhan, M. Isleem, T. Ecder, EB Akin. “Hiperparatiroidizme bağlı gecikmiş greft fonksiyonu vaka sunumu” 36. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Antalya, Türkiye, Ekim 2019.
18. Z. Atan Uçar, Y. Koç, A. Sinangil, S. Barlas, S. Hannani, M. Demir, Z Ercan, M. Isleem, T Ecder, EB. Akin. “Yüksek immunolojik riskli hastalarda immunolojik risk takibi ve klinik sonuçlara etkisi”36. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Antalya, Türkiye, Ekim 2019.
19. S. Mert, Y. Koç, Z. Atan Uçar, A. Sinangil, S. Barlas, M. Demir, S. Hannani, M. Isleem, T Ecder, EB. Akin. “Donör olmak yaşam kalitesi, anksiyete ve depresyon üzerine etkili midir? 29. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi. Antalya, Türkiye, Ekim 2019
20. S. Mert, Y. Koç, Z. Atan Uçar, A. Sinangil, S. Barlas, M. Demir, S. Hannani, Z. Ercan, T Ecder, EB. Akin. “Renal transplantasyonun erken dönemde yaşam kalitesine etkisi var mı?” 29. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi. Antalya, Türkiye, Ekim 2019.
21. M. Demir, İS Barlas, Z Atan Uçar, EB Akin. Çocuk yaş grubunda böbrek nakli sonuçlarımız: tek merkez deneyimi. 37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi &Steps 2019 (Sözlü Sunum 24 , s.68)
22. A. Akan, A. Alemdar, S. Barlas, S. Kamalı, Y. Eryavuz. Memeden Kitle Eksizyonunda EMLA (EuteticMixture of LocalAnaesthetic) Kullanımının Yeri. Ulusal Cerrahi Kongresi.Mayıs 2008
23. B. Batı, A. Akan, A. Alemdar, İ. Deniz, S. Barlas, Y. Bilgin, D. Demir, R. Bademci, M. Okuyan, Y. Eryavuz. Sütür materyali kullanmadan yapılan tiroidektomi. Ulusal Cerrahi Kongresi.Mayıs 2008

Doç. Dr. Soykan BARLAS'tan Randevu Almak İster misiniz?