Takdirname, SAĞLIK BAKANLIĞI, 2009

SERTİFİKALAR & KURSLAR VE EDİTÖRLÜK

Aşağıda Doç. Dr. Soykan BARLAS ile ilgili bilgileri inceleyebilirsiniz.

EDİTÖRLÜK

Tüm Yönleriyle Böbrek Nakli Teorik Bilgiler ve Klinik Uygulamalar, Kitap, Editör, Akademisyen Kitabevi, 15.03.2020

SERTİFİKALAR

1.Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi Sertifika Programı, İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi Sertifika Programı, İstanbul Üniversitesi, Sertifika, 2012
2.İş yeri hekimliği belgesi, 2013

KURSLAR

1.International Training Course in Abdominal Organ Procurement, Karın organ alımının (procurement) temel ve gelişmiş yönlerini kapsar, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kurs, 2009
2.EndorectalUltrasonography Course, ”18th World Congress of the International Association ofGastroenterologistandOncologist” kongresi kapsamında yapılan Endorektal Ultrason kursu, ŞişliEtfal Eğitim Araştırma Hastanesi, Kurs, 2008
3.Gastrointestinal Endoskopi Kursu, 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi kapsamındadüzenlenen Gastrointestinal Endoskopi kursu., Antalya, Kurs, 2007
4.EAES LaparoscopicLowerGastrointestinalSurgery Course, University of DundeeCuschieriSkillsCentrebünyesinde laparoskopik alt gastrointestinalsistem ameliyat kursu, Dundee Üniversitesi, Kurs, 2007
5.EAES LaparoscopicUpperGastrointestinalSurgery Course, University of DundeeCuschieriSkillsCentrebünyesinde laparoskopik üst gastrointestinalsistem ameliyat kursu, Dundee Üniversitesi, Kurs, 2006
6.Travma ve Resüsitasyon Kursu, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği tarafından, teorik ve pratikkonularla ilk yardım ve resüsitasyon kursu., İstanbul, Kurs, 2005

Doç. Dr. Soykan BARLAS'tan Randevu Almak İster misiniz?