Böbrek Nakli

Tüm kronik hastalıklarda olduğu gibi, böbrek yetmezliğinde de genellikle hastalar uzun ve yıpratıcı bir süreçten geçer. Hastaların bir kısmı farkına varmadan bir gece durumları aniden kötüleşerek acil servise kaldırılırlar. O ana kadar ne böbrek yetmezliğine neden olan hastalıklarından ne de ilerlemiş  şikayetlerinin varlığından haberdardır. Bazı hastalar ise erken tanı konabilecek kadar şanslıdırlar, böbrek yetmezliği tanısı erken dönemde konur ve bu sayede nefrolog takibinde son dönem böbrek yetmezliği evresine mümkün olduğunca geç ulaşırlar. Ne yazık ki süreç sıkı perhizler, yüksek doz ilaç tedavileri içerir ve hem fiziksel hem de moral açısından oldukça yıpratıcıdır. Sonunda dönüşü olmayan o son aşamaya gelindiğinde ise artık geriye tek bir soru kalır: ‘Şimdi ben ne yapacağım?’

Hangi Tedavi Yöntemini Seçmeliyim?

Son dönem böbrek yetmezliği hastalarının önlerinde vücutlarındaki toksit maddelerin temizlenebilmesi ve hayatlarını devam ettirebilmeleri için birkaç seçenek vardır. Bunlar; Karın içerisine bir kateterin takıldığı, hastanın evde tek başına uygulayabileceği periton diyalizi, kollarına açılan damar yolları aracılığı ile haftada 3 gün bir diyaliz merkezinde diyalize girebileceği hemodiyaliz ve böbrek naklidir. Bugün için böbrek nakli, gerek uzun yaşam süresi sağlaması açısından gerekse de sağladığı yüksek hayat kalitesi bakımından uygun hastalarda en önemli seçenektir. Diğer yöntemler ise, erken dönemde böbrek nakli olmayan hastalarda son derece önemli alternatiflerdir. Böbreğin yaptığı görevleri idame ettirebilecek size en uygun tedavi yöntemini mutlaka nefroloğunuzla konuşarak seçmelisiniz.

Böbrek Nakli Nedir?

Böbrek nakli, kabaca böbreğin bir insandan alınıp diğer bir insana nakledilmesidir. Kadavra vericili  ya da canlı vericili olabilir. Kadavra vericili böbrek naklinde, beyin ölümü gerçekleşmiş bir hastadan nakil yapılır. Son dönem böbrek yetmezliği olan her Türk vatandaşı, kadavra organ bekleme listesine girme hakkına sahiptir. Bu durumda hasta, ameliyatını olmak istediği nakil merkezinin listesine kaydını yaptırır.  Nakil merkezinin hastanın yaşadığı yere yakın olması tercih sebebidir. Hastanın yaşı, diyalize girme süresi, alacağı organ ile doku uyumu ve organın çıktığı merkezini içine alan bir dizi karmaşık hesaplamayla organın kime çıkacağı Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Koordinasyon Merkezi tarafından belirlenir ve nakil merkezine organ sunulur.

Yakınım bana böbrek vermek istiyor. Ondan alabilir miyim?

Canlı vericili böbrek naklinde ise, nakil merkezine kendisine böbrek bağışlamak isteyen bir yakını ile başvurur. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre birine organ verebilmek için 4. dereceye kadar akraba olmak gereklidir. Eğer akrabalık yok ise, vericinin alıcıyla samimi ilişkisini kanıtlaması gereken merkezi bir etik kurula girmesi gerekir. Verici ve alıcı böbrek nakline uygunluk için sağlık taramasından geçirilirler. Fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı bulunan çiftlere canlı vericili böbrek nakli uygulanabilir. Ücretsiz detaylı bilgi ve tetkikler için Florence Nightingale Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi’ne başvurabilirsiniz.

Böbrek Nakli Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Canlı vericili böbrek naklinde verici ve alıcı aynı anda ameliyata alınır. Vericiden çıkarılan böbrek, özel solüsyonlarla yıkandıktan sonra diğer odada hazır durumda bekleyen alıcıya takılır. Böbrek sadece 45-60 dakika kadar vücut dışında, buz içerisinde beklemiş olur. Kadavra vericili böbrek naklinde ise, böbrek vericiden çıkarıldıktan sonra özel solüsyonlarla yıkanır, buza konur ve alıcının bulunduğu merkeze nakledilir. Yapılan testler ve hazırlıklar ortalama 8-12 saat kadar sürebilir. Hatta böbrek başka bir şehirden naklediliyorsa bu süre 24 saate kadar uzayabilir.

Canlı vericili nakillerde nakil sonrası vericiler 2-3 gün içerisinde, alıcılar ise 5-6 günde hastaneden çıkarlar. Kadavra vericili nakillerde ise hastanede kalış süresi 7-10 gün kadardı, ancak bu süreç takılan böbreğin çalışma süresine göre uzayabilir.

 

 

Yorum Yaz