BİLİMSEL MAKALELER

Aşağıda Doç. Dr. Soykan BARLAS’ın uluslararası ve ulusal çalışmaları bulunmaktadır.

ULUSLARARASI MAKALELER

1.Soykan Barlas,ArzuAkan,YavuzEryavuz,GirayYavuz,SedatKamalı,Gülçin Kamalı: PrimaryHydatidosis of thegluteusmuscle:Report of a caseandreview of theliterature. Ind JSurg.2016; 78(2): 161–162.
2.Metin Kement, Hakan Ahmet Acar, İlhami Soykan Barlas, Nihat Aksakal, Cem Gezen, Uygar Düzci, Mustafa Öncel: Clinicalevaluation of a temporaryfecalcontainmentdevicefornon-surgicalfecaldiversion in perinealburns. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(2): 123-127
3.Bilgin Y, Hot S,BarlasIS,AkanA,Eryavuz Y:Short andlongtermresults of harmonicscalpelhemorrhoidectomyversusstaplerhemorrhoidopexy in treatment of hemorrhoidaldisease. Asian J Surg. 2015;38(4):214-9.
4.Sinangil A, Celik V, Barlas S, Sakaci T, Koc Y, Basturk T, Akin EB, Ecder T. New-OnsetDiabetesAfterKidneyTransplantationandPretransplantHypomagnesemia.ProgTransplant. 2016 Mar;26(1):55-61. doi: 10.1177/1526924816633949.
5.Sinangil A, Celik V, Barlas S, Altunrende F, Akin EB, Ecder T. CalcifiedDouble J StentafterSequentialLiverandRenalTransplantationAssociatedtoprimaryOxalosis: Case Report. BANTAO journal, 2015;13(2), 97-99.
6.Sinangil A, Celik V, Barlas S, KuskuCabuk F, Akin EB, Ecder T. A veryraretumor in a renaltransplantdonorcandidate: primarymesentericneuroendocrinetumor.InternationalJournal Of AdvancesIn Case Reports, 2015;2(4):244-249
7.Sinangil A, Celik V, Barlas S, Akin EB, Ecder T. Shouldtransplantureter be stentedroutinelyor not?EurRevMedPharmacolSci. 2014;18(23):3551-6.
8.Sinangil A, Celik V, Barlas S, Koc Y, Basturk T, Sakaci T, Akin EB, Ecder T. Theincidence of newonsetdiabetesaftertransplantationandrelatedfactors: Singlecenterexperience. Nefrologia, 2017;37(2):181-188.
9.Akin EB, Aydogdu I, Barlas IS. Introducing Robot-AssistedLaparoscopicDonorNephrectomyAfterExperienceInHand-AssistedRetroperitoneoscopicApproach. TransplantProceedings 2019;51, 2221-222.
10. Barlas IS, Aydogdu I, Sinangil A, Atan Ucar Z, Koc Y, Sardogan C, Akin EB. IncisionalComplicationsandCosmetic Evaluation AfterHand-AssistedRetroperitoneoscopicDonorNephrectomy. TransplantProceedings 2019; 51, 2215-2220.
11. Barlas IS, Aydogdu I, Sinangil A, Atan Ucar Z, Koc Y, Ecder T, Akin EB. HandAssistedNephretomyPredisposesIncisionalHerniationInObeseLivingDonors. TransplantProceedings 2019; 51, 2210-2214.
12.Sinangil A, Atan Ucar Z, KocY, Barlas IS, Abouzahir S,Ecder ST, Akin EB. TheOutcome of DesensitizationTherapy in Immunologically High-risk KidneyTransplantation: Single-Center Experience. TransplantProceedings 2019; 51, 2268-2273
13.GodeOguten E, Barlas IS, Akin EB. MentalDistressSymptomsand Life SatisfactionamongLivingKidneyDonors: FrequencyandAssociationwithSubjectiveEvaluations. TransplantProceedings 2019; 51, 2232-2236
14. Atan Ucar Z,Sinangil A, Koc Y, Barlas IS, AbouzahirS, Ecder T, Akin EB. TheClinicalPrognosis Of TheRenalRetransplantPatients: A Single Center Experience. TransplantProceedings 2019;51, 2274-2278.
15. Barlas IS, Demir M, Akın EB. A single-center nine-yearexperience in pediatrickidneytransplantation. Cumhuriyet MedicalJournal 2020; 42 (1), 126-135.

ULUSAL MAKALELER

1.Timuçin Aydın,ZeynepÇaynak, İbrahim K. Deniz, Soykan Barlas, Yavuz Eryavuz İnce Barsak Tümörleri. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 5:22, 2005
2.İlhami Alkan, İ. Soykan Barlas, Deniz Özcan, Servet Karahan; Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. İnsidentalRetroperitonealGanglionöroma. 56:23, 2006
3.Sinangil A. Çelik V, Barlas S, Asmaz E, Akin EB, Ecder ST. (2016). Nakil Sonrası DiabetesMellitus. İstanbul Bilim Üniversitesi FlorenceNightingale Transplantasyon Dergisi, 1(1), 35-42., (Kontrol No: 2711914)
4.Barlas S, Asmaz E, Sinangil A, Çelik V, Ecder ST. Eş Zamanlı Böbrek ve Pankreas Naklinin Son Dönem Böbrek Yetmezliği İle Birlikte Olan Diyabet Tedavisindeki Yeri:Olgu Üzerinden Tartışma Ve Yeni Yaklaşımlar. İstanbul Bilim Üniversitesi FlorenceNightingale Transplantasyon Dergisi. 2016;1(1), 5-9.
5.İlhami Soykan Barlas, Emin Barış Akin. Cerrahi Anatomik Komplikasyonlar.Türkiye Klinikleri Radyoloji Özel Dergisi Karaciğer ve Böbrek Transplantasyonunda Görüntüleme Özel Sayısı. 2016;9(3):111-5
6.İbrahim Aydoğdu, Yaren Ece Aydoğdu, Ali Çay, İlhami Soykan Barlas, Adem Akçakaya. Tepecik Eğit. Ve Araş. Hastanesi Dergisi 2019;29(1):74-78.
7.Saliha Mert, Ayşe Sinangil, Soykan Barlas, Zuhal Atan Uçar, Yener Koç, Tevfik Ecder, Emin Barış Akın. Hepatit B VE Hepatit C Virüsleriyle Karşılaşmış Olan Böbrek Nakilli Hastaların Klinik Seyrinin İzlenmesi. Nefroloji Hemşireliği Dergisi 2019;14(2):57-62.
8. İlhami Soykan Barlas. Hemodiyaliz Hastalarında ArteriyovenözGreft Uygulama Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi. BezmialemScience 2020;8(1):56-61.

KİTAP

1.Editörlük Barlas IS andSinangil A. Tüm Yönleriyle Böbrek Nakli Teorik Bilgiler ve Klinik Uygulamalar Akademisyen Kitabevi, Ankara
2. Barlas IS. (2020) Tüm Yönleriyle Böbrek Nakli Teorik Bilgiler ve Klinik Uygulamalar. In: Barlas IS andSinangil A. (eds) Böbrek Nakli Cerrahisi ve Komplikasyonları. Akademisyen Kitabevi, Ankara
3. Sinangil A, Barlas IS. (2020)Tüm Yönleriyle Böbrek Nakli Teorik Bilgiler ve Klinik Uygulamalar. In: Barlas IS andSinangil A. (eds) Böbrek Nakli Tarihçesi. Akademisyen Kitabevi, Ankara
4.Barlas IS. (2019) Cerrahi Hastalarda Özel Beslenme ve Diyet Yönetimi. In: Anilir E, Ozlu C. (eds)Organ nakli hastalarında beslenme. Akademisyen Kitabevi, Ankara

Doç. Dr. Soykan BARLAS'tan Randevu Almak İster misiniz?